Svibanj 11, 2020
Upute građanima za obraćanje i komunikaciju s JU NP Risnjak

Poštovani,

Za vrijeme pojave bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 JU NP Risnjak obavljati će neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste.

Za sve informacije i eventualne dogovore obratite nam se na navedene kontakte sa linka: https://np-risnjak.hr/o-parku/upravljanje/  ovisno o službi koju ste trebali kontaktirati u vremenu od 7,00 do 15,00 sati radnim danom.

Skip to content