Prirodna obilježja parka

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...
Pretežni dio Parka izgrađen je od vapnenca i dolomita s vrlo izraženim krškim oblicima (škrape, točila, ponikve, ponori, jame itd.). Zato usprkos velikim količinama kiše i snijega što padnu na ovom području u masivu Risnjaka i Snježnika ima samo nekoliko slabih izvora, dok tri trajna izvora na području gorske livade Leska stvaraju mali potok koji kroz ponor otječe prema izvoru Kupe. Izvor se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Parka i predstavlja hidrogeološku specifičnost ovog kraja.

Klimatski utjecaj Jadranskog mora koji prodire s obližnjeg Kvarnera te utjecaj nešto blaže kontinentalne klime koji prodire dolinom rijeke Kupe, sukobljavaju se na ovim prostorima i bitno određuju posebnost klime Nacionalnog parka Risnjak s ugodno toplim ljetima i srednjom temperaturom do 20° C, kišovitim proljećima i jesenima, te dugim snježnim i hladnim zimama.

U užoj zoni Parka susrećemo veliki broj prirodnih znamenitosti iznimne ljepote zbog kojih je to područje i uvršteno u najviši stupanj zaštićene prirode. NP Risnjak je vrlo dobar primjer visinskog rasčlanjenja u reljefnom, geološkom, hidrološkom i klimatskom pogledu, biljnom pokrovu i životinjskom svijetu.

Floristička posebnost Nacionalnog parka Risnjak je da se ovdje na maloj površini dodiruju suprotna vegetacijska prostiranje: s primorja i unutrašnjosti, te s Dinarida i Alpa, pa je na tome nevelikom prostoru razvijeno tridesetak biljnih zajednica, od toga čak 14 šumskih zajednica. Osim toga, te osebujne i veličanstvene šume Risnjaka, koje su uostalom i temeljni fenomen zaštite u Nacionalnom parku Risnjak bile su u prošlosti pošteđene od prekomjernog iskorištavanja pa je njihova vegetacijska slika u osnovi nepromijenjena.

Skip to content