Ptice

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114 vrsta ptica. U samom Nacionalnom parku se gnijezdi 78 vrsta ptica, a većinom su to gnjezdarice šumskih staništa.

Jedna trećina gnjezdarica (26 vrsta) nalazi se na Crvenom popisu ugroženih biljaka i životinja Hrvatske (Radović i sur. 2004): jedna vrsta (tetrijeb gluhan Tetrao urogallus) ima status ugrožene vrste (EN), dvije vrste (sivi sokol Falco peregrinus i mali ćuk Glaucidium passerinum) status rizične vrste (VU), osam vrsta status niskorizične vrste (NT), a 13 vrsta status najmanje zabrinjavajuće vrste (LC) u Hrvatskoj.

Na europskoj razini četiri vrste gnjezdarica imaju status rizične vrste, jedna ima status rijetke vrste, a deset vrsta je u statusu vrste čija je europska populacija u opadanju. Dvanaest vrsta gnjezdarica nalazi se na Dodatku I Direktive o pticama, a 59 vrsta na Dodatku II Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernske konvencije).

Za uspostavu praćenja stanja (monitoringa) odabrane su četiri vrste: jastrebača Strix uralensis, šumska sova Strix aluco, planinski djetlić Picoides leucotos i troprsti djetlić Picoides. Za ove vrste određeni su transekti i sakupljeni temeljni podaci za buduće praćenje stanja njihovih populacija.

Skip to content