Uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Projekt uređenja i opremanja staza u Nacionalnom parku “Risnjak”

Javna Ustanova NP Risnjak aplicirala je projektnu dokumentaciju za uređenje i opremanje 3 postojeće i najfrekventnije staze.  Natječaj je objavljen od strane Agencije za Plaćanja u Poljoprivredi, Ribarstvu i Ruralnom Razvoju- APPRRR, a sredstva dodjeljuje Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj te Ministarstvo poljoprivrede RH.

Nakon Odluke o prihvatljivosti ulaganja potpisan je Ugovor o financiranju sa APPRRR.

Dalje slijedi prikupljanje ponuda za izvođenje radova i usluga prema projektnoj dokumentaciji.

Iznosom potpore od maksimalno 597.182,00 kn  financirati će se:

 • Uređenje i opremanje tri postojeće staze ukupne dužine od oko 17 km:

dvije duže staze od glavnog ulaza u Park u Bijeloj Vodici do planinarskog doma na Risnjaku (Horvatova i staza preko Markova brloga) te najkraća pristupna staza od sporednog ulaza na Vilju do planinarskog doma

 • Projektom predviđeni zahvati koji se odnose na radove održavanja i obnove postojećih trasa, niveliranja i poravnavanja kritičnih dionica, mjestimičnog podzidavanja i nasipavanja, rekonstrukcije postojećeg kamenog ivičnjaka staze
 • Radovi opremanja staza informativnim oznakama i edukacijskim tablama, poboljšanje signalizacije, izrada i montaža ograde na kritičnim mjestima, raspoređivanje klupica na trasi staze pored info tabli te izrada male nadstrešnice za posjetitelje pri ulazu na stazu na Vilju
 • Usluga izrade i dizajna sadržaja na pločama i panoima
 • Usluga lektoriranja i prijevoda teksta
 • Usluga grafičkog dizajna
 • Usluga tiska i pripreme za tisak
 • Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj
 • Troškovi pripreme projektno tehničke dokumentacije za Natječaj
 • Građevinsko-tehnički i obračunski nadzor nad izvođenjem projekta
 • Projektantski nadzor nad provođenjem projekta

Ulaganjem u uređenje staza, postavljanje informacijskih i edukacijskih ploča, postavljanje smjerokaza te ulaganjem u odmorišta i nadstrešnice postići će se cilj projekta – veća razina edukacije i širenje znanja o šumi, održivom gospodarenju šumama i zaštiti okoliša. Svrha projekta je proširiti znanje o prirodi, uključiti što veći broj dionika, očuvati i zaštiti šume kroz izravan pristup zaljubljenicima u prirodu te kroz funkcionalnu infrastrukturu privući još veći broj šetača.

Pozivi na prikupljanje ponuda zaizvođenje radova i usluga prema Projektu objavljeni su dana 11.01.2018. na mrežnim stranicama AGRONET-a, gdje se nalaze sve potrebne informacije za ponuđače.

Link:

https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

Aktivnosti vezane za projekt

Skip to content