Pristup informacijama

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Službenica za informiranje Danijela Crnković.

 

2022.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinuIzvješće.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. – Godisnje_izvjesce.csv – Godisnje_izvjesce.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama
Narodne novine br. 25/13, 85/15

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova Nacionalni park Risnjak uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi Nacionalni park “Risnjak”, bez naknade materijalnih troškova.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti:

NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

koje možete poslati:

  • na adresu Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug;
  • na broj telefona: 051/836-133;
  • na broj faksa: 051/ 836-116;
  • elektroničkom poštom na: administracija@np-risnjak.hr ili
  • donijeti osobno u pisarnicu JU NP Risnjak radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Ostali obrasci:

Obrazac-1-Upisnik

Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama

Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama

Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija

 PONOVNA UPORABA

PRODUŽENJE ROKOVA

RJEŠAVANJE O ZAHTJEVU

DOPUNA I ISPRAVAK INFORMACIJE

PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJA

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015

Godisnje_izvjesce 2016

Godisnje_izvjesce 2016

Godisnje_izvjesce 2017

Godišnje izvjesce 2017

Godišnje izvješće-2018

Godišnje izvjesce 2018

Godisnje_izvjesce 2019.

Godišnje_izvješće 2020.(.csv)  Godišnje_izvješće 2020.(.pdf)

Skip to content