Pristup informacijama

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Javne ustanove “Nacionalni park Risnjak”

Službenica za informiranje Danijela Kovač.

Zakon o pravu na pristup informacijama
Narodne novine br. 25/13, 85/15

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova Nacionalni park Risnjak uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi Nacionalni park “Risnjak”. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti

NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

koje možete poslati:

  • na adresu Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug;
  • na broj telefona: 051/836-133;
  • na broj faksa: 051/ 836-116;
  • elektroničkom poštom na: administracija@np-risnjak.hr ili
  • donijeti osobno u pisarnicu JU NP Risnjak radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Ostali obrasci:

Obrazac-1-Upisnik

Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama

Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama

Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija

 PONOVNA UPORABA

PRODUŽENJE ROKOVA

RJEŠAVANJE O ZAHTJEVU

DOPUNA I ISPRAVAK INFORMACIJE

PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJA

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015

Godisnje_izvjesce 2016

Godisnje_izvjesce 2016

Godisnje_izvjesce 2017

Godišnje izvjesce 2017

Godišnje izvješće-2018

Godišnje izvjesce 2018

Godisnje_izvjesce 2019.

Godišnje_izvješće 2020.(.csv)  Godišnje_izvješće 2020.(.pdf)

Skip to content