Pristup informacijama

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

 

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Službenica za informiranje Danijela Crnković.

Zamjenica službenice za informiranje Tijana Kovač.

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. Godišnje_izvješće.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.  Godišnje izvješće.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. – Godisnje_izvjesce.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. – Godisnje_izvjesce.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. – Godišnje izvjesce 2019.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. – Godišnje izvjesce 2018.csv

2022.

Zakon o pravu na pristup informacijama
Narodne novine br. 25/13, 85/1569/22

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova “Nacionalni park Risnjak” uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi “Nacionalni park Risnjak”, bez naknade materijalnih troškova.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti:

NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

koje možete poslati na adresu Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug;

  • na broj telefona: 051/836-133;
  • elektroničkom poštom na: administracija@np-risnjak.hr ili
  • donijeti osobno u pisarnicu JU NP Risnjak radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Ostali obrasci:

Obrazac-1-Upisnik

Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama

Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama

Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija

 PONOVNA UPORABA

PRODUŽENJE ROKOVA

RJEŠAVANJE O ZAHTJEVU

DOPUNA I ISPRAVAK INFORMACIJE

PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJA

 

Skip to content