Speleofauna

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

U grupi beskralješnjaka koja je istražena nađeno je 42 svojti, od kojih je 23 troglobionata, 8 troglofila i 11 trogloksenih svojti.

Najzanimljiviji su nalazi sljedećih svojti:

Coleoptera (kornjaši)

Hochenwartov leptodirus (Leptodirus hochenwartii) nalazi se na Dodatku IV europske Direktive o staništima na kojem se navode vrste životinja i biljaka koje su od interesa zajednice, a potrebna im je stroga zaštita. Vrsta je pronađena na tri lokaliteta, te se očekuje da će nakon daljnjih istraživanja biti nađena i drugdje.

Rod Spelaeodromus, za kojeg se do nedavno smatralo da je endem Velebita, nađen je u tri ledene jame na platou Risnjaka.

Rod Aphaobius je pronađen u jednoj jami planine Risnjak što je treće nalazište ovog troglobiontskog roda u Hrvatskoj.

Jedan primjerak vrlo rijetkog pselafida iz troglobiontskog roda Machaerites po prvi put je nađen na platou planine Risnjak u Poputnoj jami, te je po prvi put nađen i primjerak pselafida iz roda Bryaxis.

Aranea (pauci)

Vrlo rijedak troglobiontski pauk iz roda Mesostalitanađen je po drugi put u Hrvatskoj u Risnjaku.
Dvije vrste iz troglobiontskog roda Troglohyphantestakođer su utvrđene  u  spiljskim objektima.

Pseudoscorpiones (lažištipavci)

Troglobiontska vrsta Neobisium (B.) pussilum nađena je po prvi put nakon što je opisana u jednoj špilji u Sloveniji.
Rijedak troglobiontski hadžijev sitni spiljski lažištipavac (Chthonius (G.) spelaeophilus) pronađen je u masivu Risnjaka u dvije jame.

Chilopoda (strige)

Vjerojatno nova troglobiontska vrsta strige iz roda Lithobius nađena je na području Risnjaka, kao i vjerojatno nova troglobiontska vrsta iz roda Lithobius (Monotarsobius).

Diplopoda (dvojenoge)

Troglobiontska dvojenoga iz roda Haasia nađena je u objektima okolice izvora Kupe.

Prilikom istraživanja nisu utvrđene bilo koje vrste ugroženosti speleoloških objekata, ali postoji mogućnost fizičkog zagađenja, kao i zagađenja podzemnih voda, naročito u ponornim speleološkim objektima u nižim dijelovima Nacionalnog parka.

Skip to content