Od vijeglavke do soka – IPA

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007 – 2013

Naslov projekta: OD VIJEGLAVKE DO SOKA

Naziv operacije: Dugoročno upravljanje voćnjaka visokostablašica zbog njihove prirodnozaštitne, gospodarske i razvojne funkcije na zaštićenim područjima

Trajanje operacije: 10.07.2009. do 29.02.2012.

IPA Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007-2013 izrađen je u svrhu promicanja prekogranične suradnje između Republike Slovenije i Republike Hrvatske. U okviru toga programa Kozjanski park (Slovenija) bio je prijavitelj i vodeći partner u projektu „Od vijeglavke do soka“, uz projektne partnere Krajinski park Kolpa (Slovenija) i Nacionalni park Risnjak (Hrvatska). Projekt je imao za cilj stručno, upravljački i izvedbeno povezati partnere s obje strane granice u nastojanjima na očuvanju travnatih voćnjaka visokostablašica kao visokovrijednih staništa, te iste promovirati u smjeru mogućih razvojnih prilika za ruralne krajeve.

Travnati voćnjaci visokostablašica u sebi udružuju mnoge vidike: oni su životni prostor ugroženih vrsta, izvor zdrave hrane, imaju protuerozijsku funkciju, genska su banka mnogih sorta te nezamjenjiv element tradicionalne antropogene kulturne pokrajine. Posljednjih desetljeća ti su voćnjaci izloženi mnogim negativnim trendovima (demografska depopulacija, napuštanje korištenja, promjena namjene). Projektom „Od vijeglavke do soka“ željelo se potaknuti aktivno sudjelovanje sudionika u pograničnim regijama u očuvanju tradicionalnih vrsta visokostablašica, kao i njihov proaktivni pristup u pitanjima razvoja i zaštite okoliša u zaštićenim područjima.

Neke od aktivnosti koje su se izvele u sklopu Projekta su:

  • Oblikovanje zajedničke strategije dugoročnog suprirodnog upravljanja travnatim voćnjacima
  • Međunarodna konferencija na temu značenja i uloge travnatih voćnjaka za budućnost
  • Revitalizirani voćnjaci na projektnom području
  • Kolekcijski voćnjaci s uređenom info točkom
  • Novo posađene sadnice visokostablašica
  • Plan i početak postupka certificiranja i kontrole kvalitete produkata proizvodnje (osobito soka od jabuke)
  • Zajedničke izdane publikacije
  • Zajedničke radionice i demonstracije za vlasnike voćnjaka i potencijalne proizvođače i poduzetnike (prikaz orezivanja i prerade voća)
  • Poboljšanje tehničke opremljenosti za održavanje travnatih voćnjaka
  • Zajednička digitalna baza tradicionalnih sorti voćaka

U Nacionalnom parku Risnjak sa konkretnim radovima na terenu započeli smo 2010. godine. Organizirali smo radionicu na kojoj smo, uz sudjelovanje partnera iz Kozjanskog parka, predstavili način uzgoja, održavanja i sanitarnog orezivanja visokostablašica. U svrhu promoviranja te poticanja zanimanja za voćarstvo, podijelili smo ukupno 60 sadnica krušaka učenicima prvih razreda osnovnih škola na projektnom području (Crni Lug, Brod na Kupi, Brod Moravice, Skrad), uz demonstraciju načina sadnje. Također smo podijelili 50 sadnica voćaka zainteresiranim građanima.

U selu Razloge započeli smo sa pripremom terena za uređenje kolekcijskog nasada u kojem ćemo predstaviti tradicionalne sorte voćaka gornjeg dijela rijeke Kupe. Nabavili smo opremu za uređenje voćnjaka (škare i pile za voćke, kosilica, malčer) te u suradnji sa mr. sc. Marijom Ševar izdali publikacije na temu „Korisni kukci u travnjačkim voćnjacima“.

Početkom mjeseca listopada sudjelovali smo na tradicionalnom Prazniku Kozjanske jabuke u Podsredi (Slovenija) gdje smo za one pojedince sa našeg područja koji se već bave voćarstvom predstavili način prerade plodova travnjačkih voćnjaka te promociju proizvoda prerade.

Tijekom 2011. godine smo nastavili smo sa provođenjem projektnih aktivnosti. U Brod Moravicama smo organizirali radionicu o načinu uzgoja, održavanja i sanitarnog orezivanja visokostablašica te podijelili ukupno 40 sadnica voćaka učenicima prvih razreda osnovnih škola na projektnom području. Također smo u suradnji sa PINS-om izvršili revitalizaciju 5 voćnjaka na projektnom području (Doluš, Mandli, Brod Moravice, Čedanj, područje NP Risnjak). Kolekcijski voćnjak ogradili smo ogradom te smo posadili 20 sadnica tradicionalnih sorti voćaka i uredili info točku.

Budući da je jedan od glavnih ciljeva projekta bio izrada zajedničke Strategije dugoročnog upravljanja travnatim voćnjacima, tijekom jeseni 2011. godine izvršili smo vrednovanje voćnjaka na području Parka te dobili uvid u njihovo stanje, što nam je pomoglo u određivanju glavnih problema i budućih razvojnih ciljeva za voćnjake. U suradnji sa Državnim zavodom za zaštitu prirode, izvršili smo floristička i ornitološka istraživanja u travnatim voćnjacima, koja su nam također pomogla pri oblikovanju Strategije.

Preuzmite popisni list ovdje…

Skip to content