Upravljanje

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

Nacionalnim parkom Risnjak upravlja Javna ustanova  čija je Uprava smještena na samom ulazu u Nacionalni park u Bijeloj Vodici, Crni Lug.

Tijela Javne ustanove NP Risnjak čine,

Upravno vijeće i
Ravnatelj Mario Antolić dipl. ing. šum.

Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalnog parka Risnjak su:

  • dr. sc. Luka Katušić, dipl. ing. biol. – predsjednik
  • Sanja Beljan Brkić, dipl.iur.  – član
  • dr.sc. Tomislav Dubravac – član
  • Nenad Vančina, dipl.ing.šum – član
  • mr.sp. Dragan Turk dipl. ing. šum. – član

Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove Nacionalni park Risnjak, opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Ustanove.

Ustrojstvene jedinice Javne ustanove Nacionalni park Risnjak  su:

Dokumenti upravljanja:

Prostorni plan

Program za zaštitu, očuvanje i održavanje šuma NP Risnjak

Opći propisi:

Ostale propise iz područja zaštite prirode moguće je naći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  i Državnog zavoda za zaštitu prirode .

 

Bijela Vodica – glavni ulaz u NP Risnjak
Zgrada uprave JU NP Risnjak
Skip to content