Nacionalnim parkom Risnjak upravlja Javna ustanova u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, čija je Uprava smještena na samom ulazu u Nacionalni park u Bijeloj Vodici, Crni Lug.

Radno vrijeme za rad sa strankama je od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Tijela Javne ustanove “Nacionalni park Risnjak” čine Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće upravlja Ustanovom, a rad i poslovanje Ustanove organizira i vodi ravnatelj kojeg imenuje ministar nadležan za poslove zaštite prirode:

  • Ravnatelj: Mario Antolić dipl. ing. šum.
  • Stručni voditelj mr. sp. Dragan Turk dipl. ing. šum.

Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Risnjak” su:

  • dr. sc. Luka Katušić dipl. ing. biol. – predsjednik
  • Davor Šporer  – član
  • Siniša Pogač – član
  • Mila Preradović dipl.ing.biol. – član
  • mr.sp. Dragan Turk dipl. ing. šum. – član

Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove “Nacionalni park Risnjak”, opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove “Nacionalni park Risnjak”.

Ustrojstvene jedinice Javne ustanove “Nacionalni park Risnjak” su:

URED RAVNATELJA
Ravnatelj: MARIO ANTOLIĆ dipl. ing. šum.
Tel: +385 (0)51 836 133
Mob: +385 (0)98 / 448 295
E-mail: ravnatelj@np-risnjak.hr

ODJEL STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Stručni voditelj-voditelj Odjela:                                                  mr.sp.DRAGAN TURK dipl.ing.šum.
Tel: +385 (0)51 836 133
Mob: +385 (0)99 / 348 00 01
E-mail: zastita@np-risnjak.hr; projekti@np-risnjak.hr

Viša stručna savjetnica za očuvanje prirodnih vrijednosti – biolog – ekolog: SANJA ŽAGAR univ.dipl.biol.

Tel: +385 (0)51 836 133
Mob: +385 (0)99 52 84 729
E-mail: ipa@np-risnjak.hr

Stručni suradnik – edukator: MARIN MIKLOŠKA mag.pov.

Tel: +385 (0)51 836 133
Mob: +385 (0)99 260 0540
E-mail: edukator@np-risnjak.hr

ODJEL ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode-voditelj Odjela:

Tel: +385 (0)51 836 133
Mob:
E-mail: nadzor@np-risnjak.hr

ODJEL OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Administrativni referent: DANIJELA CRNKOVIĆ
Tel:
+385 (0)51 836 133
Mob:
+385 (0)99 / 348 00 03
E-mail:
administracija@np-risnjak.hr

Pododsjek promocije i ugostiteljstva s posebno izdvojenim ugostiteljskim objektom
Voditeljica Pododsjeka: SILVIJA BARBARIĆ dipl. oec.
Tel: +385 (0)51 836 133 / +385 (0)51 836 261
Mob: +385 (0)99 / 260 05 41
E-mail: marketing@np-risnjak.hr

Odjeljak tehničkih poslova i poslova održavanja infrastrukture
Tel: +385 (0)51 836 133

Odjeljak računovodstva i knjigovodstva
Voditelj Odjeljka: TEA GLAD mag.oec.
Tel: +385 (0)51 836 133
E-mail:  racunovodstvo@np-risnjak.hr

Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove: TIJANA KOVAČ mag.oec.
Tel: +385 (0)51 836 133
Mob: +385 (0)99 497 5882
E-mail: tajnistvo@np-risnjak.hr

Dokumenti upravljanja:

Program za zaštitu, očuvanje i održavanje šuma NP Risnjak

Opći propisi:

Ostale propise iz područja zaštite prirode moguće je naći na stranicama Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Zavod za zaštitu okoliša i prirode .

 

Bijela Vodica – glavni ulaz u NP Risnjak
Zgrada uprave JU NP Risnjak
Skip to content