Flora

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...
Masiv Risnjaka je oduvijek bio poznat po bogatoj flori, razvijenoj u različitim mikroklimatskim i geološkim uvjetima. Ta je različitost osnova za razmjerno visoku florističku raznolikost. Tijekom terenskih i drugih aktivnosti, a za potrebe izrade Plana upravljanja, provedena je prostorno sistematizirana inventarizacija flore na cijelom području Nacionalnog parka Risnjak.

Glavna odlika flore Nacionalnog parka je ukupno relativno velik broj svojti, čak 1148 vrsta i podvrsta. Tijekom terenskih istraživanja provedenih tijekom 2004.- 2006. potvrđeno je i kartirano 83% od svih do sada poznatih svojti navedenih za područje u literaturi.

Značajan je udio ugroženih svojti od 2% u odnosu na ukupno zabilježen broj svojti (opažanja i literatura). Zastupljenost svojti koje uživaju zaštitu međunarodnih konvencija također je relativno velika, te doseže 7,1% u odnosu na ukupno zabilježen broj svojti (opažanja i literatura).

Dobro očuvane klimazonalne biljne zajednice, osobito šumske, s autentičnim sastavnom biljnih vrsta daju Nacionalnom parku osobitu vrijednost.

Šuma i šumske zajednice
Travnjaci, livade i rudine
Stijene i kamenjari
Skip to content