Sožitje – IPA

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007 – 2013

Naslov projekta: SOŽITJE

Naziv operacije: Očuvajmo zajedno život i bogatstvo prirode za buduće generacije

Trajanje operacije: 01.04.2011. – 31.03.2013.

Novo: IPA Sožitje_kviz e-učionice

U okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013 u travnju 2011. godine potpisan je Sporazum o partnerstvu između projektnih partnera Zavoda za gozdove Slovenije (Slovenija), Javne ustanove Nacionalni park Risnjak (Hrvatska), Javne ustanove Priroda (Hrvatska) i vodećeg partnera,  Ljudske univerze Kočevje (Slovenija).

Cilj planiranih aktivnosti koje su dogovorene u okviru projekta jest povećanje svijesti o potrebi očuvanja biološke raznolikosti za buduće naraštaje i zaštiti okoliša u regiji bogatoj šumama, vodama te biljnim i životinjskim vrstama, a koja se rasprostire na širem pograničnom području između Slovenije i Hrvatske.

Uz suradnju dviju Škola u prirodi, koje će biti smještene u Kočevju (Slovenija) i Nacionalnom parku Risnjak (Hrvatska), namjera je povećati osviještenost javnosti o prirodnim i kulturnim bogatstvima u ovoj prekograničnoj regiji. Obrazovnim aktivnostima cilj je potaknuti rješavanje problema nedostatka ekološke svijesti lokalnog stanovništva. U okviru Škole u prirodi planiraju se postaviti različita didaktička pomagala i trojezični informativni panoi pomoću kojih će se posjetiteljima, naročito mlađim generacijama, omogućiti upoznavanje prirodnih zakonitosti, biljnih i životinjskih vrsta u regiji te značajnost njihovog očuvanja.

  Foto: Janez Papež
  FD Grča Kočevje

  Uspostavljanjem Medvjeđe staze – poučno-rekreacijsko-didaktičke staze o medvjedu i vegetaciji uz nju, koja će voditi uz slovensku i hrvatsku stranu do rijeke Kupe, želi se promijeniti negativan stav čovjeka prema medvjedu. Smeđi medvjed je na projektnom području jedna od vrsta kojom je najteže upravljati, upravo zbog dobre prilagodljivosti, nesmetane migracije iz jedne države u drugu, veličine i potencijalne prijetnje za čovjeka i njegovu imovinu. Zbog toga će se ovim projektom pokušati osvijestiti stanovništvo u smislu tolerancije i uspješnog suživota sa medvjedom.

  Očekivanja svih projektnih partnera su da će rezultati projekta pripomoći povećanju mogućnosti za zapošljavanje u regiji osposobljavanjem stručnjaka kroz waldpedagogiku (uvođenje programa obrazovanja u Školi u prirodi kao izborni sadržaj u osnovnim školama); razvoju novih promotivnih proizvoda i turističke ponude (promocija lokalnog identiteta, povećanje životnog standarda lokalnog stanovništva); porastu razine i kvalitete upravljanja područjima prekrivenim šumama; povećanju osviještenosti lokalne i šire javnosti o značajnosti i potrebi očuvanja prirodnih i kulturnih resursa u pograničnom području.

  Poznavanje čimbenika koji uzrokuju navikavanje smeđeg medvjeda na čovjeka i konflikte između te dvije vrste od velikog je značenja za dugoročno očuvanje medvjeda u Hrvatskoj i Sloveniji.  Tijekom provedbe projekta održavati će se radionice namijenjene stanovništvu obje pokrajine o načinu života medvjeda te pravilnom ponašanju i rukovanju kućanskim otpadom i hranom na područjima staništa medvjeda. Praćenjem medvjeda pomoću GPS telemetrije i kamere dobiti ćemo uvid u osnovne biološke i sociološke spoznaje o smeđem medvjedu (dnevno i sezonsko kretanje, veličina životnog prostora) i time doprinijeti tolerantnijem suživotu stanovništva sa tom karizmatičnom zvijeri, što će pripomoći i očuvanju u njezinom prirodnom okruženju.

  Cilj partnerske suradnje je potaknuti razmjenu iskustava i inovativnih ideja između partnerskih institucija prekogranične regije te postaviti temelj buduće dugoročne suradnje.

  Više informacija o projektu IPA Sožitje možete saznati na internetskim stranicama Ljudske univerze Kočevje te na službenim stranicama Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013.

   Foto: Arhiva
   JU Nacionalni park Risnjak
   Skip to content