Jednostavna nabava

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Javna ustanova “Nacionalni park Risnjak” objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (ravnatelj i članovi Upravnog vijeća) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude-Snježnik

Poziv na dostavu ponude Usluga izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt Rekonstrukcije planinarskog doma na Snježniku – otvoren do 12.05.2022.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude-Risnjak

Poziv na dostavu ponude Usluga izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt Rekonstrukcije planinarskog doma na Risnjaku – otvoren do 12.05.2022.

Skip to content