Jednostavna nabava

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Javna ustanova “Nacionalni park Risnjak” objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (ravnatelj i članovi Upravnog vijeća) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

2022.

Poziv na dostavu ponude Usluga izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt Rekonstrukcije planinarskog doma na Snježniku – otvoren do 12.05.2022.

Poziv na dostavu ponude Usluga izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt Rekonstrukcije planinarskog doma na Risnjaku – otvoren do 12.05.2022.

 

2021.

Poziv za dostavu ponude JNBV 12-21 za istraživačke usluge – „Geografske i fiziografske značajke tla Nacionalnog parka Risnjak“ Prilog I

JNBV 1-21 Nabava svježeg mesa za potrebe Pansiona  –  Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave- JNBV 1-21

JNBV 2-21 Nabava smrznutih proizvoda za potrebe Pansiona

JNBV 3-21 Nabava priloga i dodataka jelu za potrebe Pansiona – Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave- JNBV 3-21

JNBV 4-21 Nabava alkoholnih i bezalkoholnih pića za potrebe Pansiona

2020.

Poziv za dostavu ponude ev.broj JNBV 14/20 – Prilog I – rok za dostavu ponuda 01.07.2020. do 14:00 sati

Poziv na dostavu ponuda ev.broj JNBV 12-20 – PROJEKTNI ZADATAK – Prilog I – rok za dostavu ponuda 18.06.2020. do 14:00 sati

Poziv za dostavu ponude-JNBV 10-20 – Projektni zadatak – rok za dostavu ponuda 08.06.2020. do 14:00 sati

Poziv za dostavu ponude-JNBV 14-20 – rok za dostavu ponuda 05.06.2020. do 14:00 sati – Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave JNBV 14-20

Poziv za dostavu ponude-JNBV 13-20 – Projektni zadatak – rok za dostavu ponuda 05.06.2020. do 14:00 sati

Poziv na dostavu ponude JNBV 7/20 – Oprema za usmjeravanje na poučnoj stazi Leska – rok za dostavu ponude je 15.travanj 2020 do 12 sati.

Poziv za dostavu ponude JNBV 3/20 -Nabava alkoholnih i bezakoholnih pića za potrebe Pansiona- rok za dostavu ponude 23.01.2020. do 12:00 sati

Ponudbeni list Specifikacija

Poziv za dostavu ponude JNBV 4-20 – Nabava svježeg i smrznutog mesa i mesa od divljači za potrebe Pansiona-rok za dostavu ponude 23.01.2020. do 12:00 sati

Ponudbeni list Specifikacija

Poziv za dostavu ponude JNBV 5-20 – Nabava smrznutih proizvoda za potrebe Pansiona-rok za dostavu ponude 23.01.2020. do 12:00 sati

PONUDBENI LIST Specifikacija

Poziv za dostavu ponude JNBV 6/20 -Nabava priloga i dodataka jelu za potrebe Pansiona-rok za dostavu ponude 23.01.2020. do 12:00 sati

Ponudbeni list Specifikacija

Poziv na dostavu ponude-Nabava 10 električnih ograda JNBV 1/20 – rok za dostavu ponude 10.01.2020. do 12:00 sati

2019.

Kupnja novog dizel traktora sa kabinom i malčerom JNBV-12/19 rok za dostavu ponude 26.11.2019. do 12:00 sati

Poziv za dostavu ponude

Prilozi I, II, III

Nabava usluga pripreme dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka javne nabave čišćenja izvora Kupe i pritoka za potrebe projekta “Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, VEZE PRIRODE/VEZI NARAVE” rok za dostavu ponude 28.02.2019. do 14:00 sati 

2018.

  • Odluka o odabiru za Nabavu usluga dizajna i tiska promotivno-edukativnog i radnog materijala, za potrebe projekta “Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa KK. 06.1.2.01.0005“, 13/18
  • Nabava usluga dizajna i tiska promotivno-edukativnog i radnog materijala, za potrebe projekta “Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa KK. 06.1.2.01.0005“, 13/18 – rok za dostavu ponude 01.06.2018. do 13:00 sati 

1. Poziv za dostavu ponude

2. Prilog I – Ponudbeni list

3. Prilog II -Tehnička specifikacija

4. Prilog III – Troškovnik

Projektni zadatak-stručni nadzor

Odluka o odabiru za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji postojeće građevine  proizvodnog pogona za montažu igračaka u „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“, JNBV 2/18 .

2017.

2016.

Skip to content