Jednostavna nabava

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

2019.

Nabava usluga pripreme dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupka javne nabave čišćenja izvora Kupe i pritoka za potrebe projekta “Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, VEZE PRIRODE/VEZI NARAVE” rok za dostavu ponude 28.02.2019. do 14:00 sati 

 

2018.

  • Odluka o odabiru za Nabavu usluga dizajna i tiska promotivno-edukativnog i radnog materijala, za potrebe projekta “Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa KK. 06.1.2.01.0005”, 13/18
  • Nabava usluga dizajna i tiska promotivno-edukativnog i radnog materijala, za potrebe projekta “Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa KK. 06.1.2.01.0005”, 13/18 – rok za dostavu ponude 01.06.2018. do 13:00 sati 
  1. Poziv za dostavu ponude
  2. Prilog I – Ponudbeni list
  3. Prilog II – Tehnička specifikacija
  4. Prilog III – Troškovnik

Projektni zadatak-stručni nadzor

Odluka o odabiru za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji postojeće građevine  proizvodnog pogona za montažu igračaka u “Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa”, JNBV 2/18 .

 

2017.

2016.

Skip to content