Javna nabava

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Javna ustanova “Nacionalni park Risnjak” objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (ravnatelj i članovi Upravnog vijeća) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022.

2021.

PLAN NABAVE ZA 2021. – Rpt_PlanNabave2021

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

2020.

PLAN NABAVE ZA 2020. –  Plan Nabave_ JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK – 2020

Odluka o davanju suglasnosti UV na Plan nabave

I izmjena 2020 -Rpt_PlanNabave

Statističko izvješće o javnoj nabavi-2020-Report

2019.

JAVNE NABAVE 2019.

  • Nabava namještaja i ostale opreme za opremanje  Volonterskog centra sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa, objavljeno u EOJN-u 29.3.2019.

Broj objave: 2019/S 0F2-0011972

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):
a) za osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela):
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je osoba iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela) u sukobu interesa.
b) za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016. (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave):
ANGELA d.o.o., Biškupečka 13, 42 000 Varaždin OIB: 00537820299.

Link u EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2640417

Ponuditelji svoju elektroničku ponudu moraju dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) najkasnije do 18. travnja 2019.godine do 14,00 sati.

Objavljen je ispravak dokumentacije za nadmetanje

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2691472

Novi rok za dostavu ponuda je 26.4.2019. do 14,00 sati.

  • Usluga čišćenje izvora Kupe i pritoka, objavljeno u EOJN-u 30.4.2019.

Naručitelj: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Usluga čišćenje izvora Kupe i pritoka,
broj objave: 2019/S 0F2-0017917.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2739989

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Skip to content