Javna nabava

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Javna ustanova “Nacionalni park Risnjak” objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (ravnatelj i članovi Upravnog vijeća) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

NE VRIJEDI VIŠE – Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

NE VRIJEDI VIŠE – Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:

 • 2010. godina –  nije bilo provedenih postupaka javne nabave.
 • 2011. godina –  OBRAZAC
 • 2012. godina –  nije bilo provedenih postupaka javne nabave.
 • 2013. godina – OBRAZAC
 • 2014. godina –  nije bilo provedenih postupaka javne nabave.
 • 2015. godina – OBRAZAC
 • 2016. godina – OBRAZAC
 • 2017. godina –  nije bilo provedenih postupaka javne nabave.

 

2015.

 

2016.

 

2017.

JAVNE NABAVE 2017.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave JNBV 3-17

 

2018.

 

JAVNE NABAVE 2018.

Nadmetanje za Usluge izrade plana upravljanja posjetiteljima, usluge izrade plana marketinga, produkcija edukativno-promotivnog filma, objavljeno je dana 30.4.2018. u EOJN

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):
a) za osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela):
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je osoba iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela) u sukobu interesa.
b) za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016. (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave):
ANGELA d.o.o., Biškupečka 13, 42 000 Varaždin ; Prirodoslovni muzej Rijeka, Lorenzov prolaz 1, 51000 Rijeka

Broj objave: 2018/S 0F2-0011047

Link u EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1662688

Ponuditelji svoju elektroničku ponudu moraju dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) najkasnije do 18. svibnja 2018.godine do 14,00 sati.

Produžen je rok za dostavu ponude do 28.5.2018. godine do 14,00 sati.

04.07.2018. donešene su Odluke o odabiru   otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu Usluge izrade plana upravljanja posjetiteljima, usluge izrade plana marketinga, produkcije edukativno-promotivnog filma, Evidencijski broj nabave JN/2/18.

 • za GRUPU I: Izrada plana upravljanja posjetiteljima odabire se ponuda br. 43/2018 Risnjak ponuditelja ALCINA d.o.o., A. Štrbana 4, 10000 Zagreb, Odluka o odabiru – Grupa I
 • za GRUPU II: Izrada plana marketinga odabire se ponuda br. 44/2018 Risnjak ponuditelja ALCINA d.o.o., A. Štrbana 4, 10000 Zagreb, Odluka o odabiru – Grupa II
 • za GRUPU III: Produkcija edukativno – promotivnog filma odabire se ponuda br. 1/2018 Risnjak ponuditelja VIS VIDEOSTUDIO obrt za proizvodnju i distribuciju filmova., S.S. Kranjčevića 10, 51300 Delnice, Odluka o odabiru – Grupa III

 

2019.

JAVNE NABAVE 2019.

 • Nabava namještaja i ostale opreme za opremanje  Volonterskog centra sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa, objavljeno u EOJN-u 29.3.2019.

Broj objave: 2019/S 0F2-0011972

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):
a) za osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela):
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je osoba iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela) u sukobu interesa.
b) za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016. (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave):
ANGELA d.o.o., Biškupečka 13, 42 000 Varaždin OIB: 00537820299.

Link u EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2640417

Ponuditelji svoju elektroničku ponudu moraju dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) najkasnije do 18. travnja 2019.godine do 14,00 sati.

Objavljen je ispravak dokumentacije za nadmetanje

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2691472

Novi rok za dostavu ponuda je 26.4.2019. do 14,00 sati.

 • Usluga čišćenje izvora Kupe i pritoka, objavljeno u EOJN-u 30.4.2019.

Naručitelj: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Usluga čišćenje izvora Kupe i pritoka,
broj objave: 2019/S 0F2-0017917.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2739989

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr.

 

2020.

PLAN NABAVE ZA 2020. –  Plan Nabave_ JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK – 2020

Odluka o davanju suglasnosti UV na Plan nabave

I izmjena 2020 -Rpt_PlanNabave

Statističko izvješće o javnoj nabavi-2020-Report

2021.

PLAN NABAVE ZA 2021. – Rpt_PlanNabave2021

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Skip to content