Upravno vijeće

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

 

Odluka o imenovanju članova UV NP Risnjak – 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o razrješenju članova UV NP Risnjak

Zapisnik sa 63. sjednice održane dana 23.04.2024.

Zapisnik sa 62. Teams sjednice održane dana 28.03.2024.

Zapisnik sa 61. e-sjednice održane dana 22.03.2024.

Zapisnik sa 60. Zoom sjednice održane dana 12.03.2024.

Zapisnik sa 59. Zoom sjednice održane dana 01.03.2024.

Zapisnik sa 58. Zoom sjednice održane dana 26.02.2024.

Zapisnik sa 57. Zoom sjednice održane dana 05.02.2024.

Zapisnik sa 56. e-sjednice održane dana 12.01.2024.

Zapisnik sa 55. Zoom sjednice održane dana 21.12.2023.

Zapisnik sa 54. e-sjednice održane dana 15.12.2023.

Zapisnik sa 53. sjednice održane dana 06.12.2023.

Zapisnik sa 52. e-sjednice održane dana 17.11.2023.

Zapisnik sa 51. sjednice održane putem Zoom aplikacije dana 03.11.2023.

Zapisnik sa 50. e-sjednice održane dana 05.10.2023.

Zapisnik sa 49. sjednice održane putem Zoom aplikacije dana 02.10.2023.

Zapisnik sa 48. e-sjednice održane dana 06.09.2023.

Zapisnik sa 47. sjednice održane putem Zoom aplikacije dana 16.08.2023.

Zapisnik sa 45. sjednice održane putem Zoom aplikacije dana 16.06.2023.

Zapisnik sa 44. e-sjednice održane dana 10.05.2023.

Zapisnik sa 43. sjednice održane dana 13.04.2023.

Zapisnik sa 42. sjednice održane putem zoom aplikacije dana 04.04.2023.

Zapisnik sa 41. e-sjednice održane dana 14.03.2023.

Zapisnik sa 40. sjednice održane putem zoom aplikacije dana 28.02.2023.

Zapisnik sa 39. e-sjednice održane dana 25.01.2023.

Zapisnik sa 38. e-sjednice održane dana 08.01.2023.

Zapisnik sa 37. sjednice održane putem zoom aplikacije dana 29.12.2022.

Zapisnik sa 36. sjednice održane dana 09.12.2022.

Zapisnik sa 35. sjednice održane dana 31.10.2022.

Zapisnik sa 34. e-sjednice održane dana 19.10.2022.

Zapisnik sa 33. sjednice održane dana 06.10.2022

Zapisnik sa 32. sjednice održane dana 26.09.2022

Zapisnik sa 31. e-sjednice održane dana 06.09.2022

Zapisnik sa 30. sjednice održane dana 26.08.2022

Zapisnik sa 29. e-sjednice održane dana 29.07.2022.

Zapisnik sa 28. e-sjednice održane dana 27.06.2022.

Zapisnik sa 27. e-sjednice održane dana 02.06.2022.

Zapisnik sa 26. e-sjednice održane dana 17.05.2022.

Zapisnik sa 25.sjednice održane dana 11.04.2022.

Zapisnik sa 24. e-sjednice održane dana 06.04.2022.

Zapisnik sa 23.sjednice održane dana 28.02.2022.

Zapisnik sa 22. sjednice održane dana 04.02.2022.

Zapisnik sa 21. sjednice održane dana 17.01.2022.

Zapisnik sa 20. e-sjednice održane dana 20.12.2021.

Zapisnik sa 19. sjednice održane dana 13.12.2021.

Zapisnik sa 18.sjednice održane dana 29.10.2021.

Zapisnik sa 17. e-sjednice održane dana 07.10.2021.

Zapisnik sa 16. sjednice održane dana 22.09.2021.

Zapisnik sa 15. sjednice održane dana 15.09.2021.

Zapisnik sa 14. sjednice održane dana 28.06.2021.

Zapisnik sa 13. e-sjednice održane dana 30.04.2021.

Zapisnik sa 12. sjednice održane dana 26.04.2021.

Zapisnik sa 11. e-sjednice održane dana 18.03.2021.

Zapisnik sa 10. sjednice održane dana 24.02.2021.

Zapisnik sa 9. sjednice održane dana 05.02.2021.

Zapisnik sa 8. sjednice održane dana 11.12.2020.

Zapisnik sa 7. sjednice održane dana 29.10.2020.

Zapisnik sa 6. sjednice održane dana 07.10.2020.

Zapisnik sa 5. sjednice održane dana 17.09.2020.

Zapisnik sa 4. e-sjednice održane dana 15.07.2020.

Zapisnik sa 3. sjednica održane dana 29.06.2020.

Zapisnik sa 2. e-sjednice održane dana 15.05.2020.

Zapisnik sa 1. e-sjednice održane dana 04.05.2020.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća

Poslovnik o radu UV

Skip to content