INTERREG VI-A (SLO-HR) TransPlant

GLAVNI CILJ PROJEKTA: Projektom želimo trajno poboljšati stanje i zaštitu N2K vrsta i staništa na PPP kroz uvođenje modela zajedničkog planiranja i provođenja integrativne prekogranične zaštite koja kombinira aktivne mjere na trenutnim i zamjenskim lokacijama te u mreži banki sjemena. Temelji se na saznanjima o biologiji vrsta i interakcijama s oprašivačima, promjenama u klimi i vegetaciji u budućnosti, a razvijena je na primjeru tri ciljne vrste projekta i u dijalogu s dionicima i korisnicima prostora.

Voditelj: Stjepan Grevinger

e-mail: transplant@np-risnjak.hr

Skip to content