Gmazovi

Gmazovi su kralježnjaci koji polažu jaja i čija je koža prekrivena ljuskama. Hladnokrvne su životinje, nemaju stalnu temperaturu tijela i mladi se gmazovi iz jaja izlegu u potpunosti razvijeni.

U Nacionalnom parku Risnjak je dosada zabilježeno 9 različitih vrsta gmazova:

  • Sljepić (Angius fragilis)
  • Velebitska gušterica (Iberolacerta horvathi) – endemična vrsta koja je, osim na Risnjaku, zabilježena i na Velebitu i u istočnim Alpama. Strogo je zaštićena.
  • Živorodna gušterica (Lacerta vivipara)
  • Zidna gušterica (Podarcis muralis)
  • Smukulja (Coronella austriaca)
  • Bjelouška (Natrix natrix) – najraširenija zmija u Hrvatskoj koja može narasti i do 2 metra. Nije otrovna. Najčešća staniša su joj staništa rijeke, jezera, potoci. Hrani se žabama, vodenjacima, ribama i ponekad s malim sisavcima.
  • Riđovka (Vipera berus) – zmija otrovnica koja je, uz poskoka, zabilježena na području NP Risnjak. Malo je manja od poskoka, a hrani se glodavcima, pticama, gušterima i žabama. Prvo usmrti plijen, a potom ga proguta. Neki stručnjaci tvrde da je otrov riđovke čak otrovniji od poskoka.
  • Poskok (Vipera ammodytes) – najveća i najotrovnija zmija u Hrvatskoj pa i u Europi. Prepoznatljiv je po roščiću na vrhu nosa. Uglavnom se hrani glodavcima, pticama i gušterima. Prvo usmrti plijen, a potom ga proguta. U Hrvatskoj u hladnijim krajevima hibernira. Poskok je u Hrvatskoj zaštićena vrsta.
Skip to content