Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007 – 2013

Naslov projekta: ŠKOCJAN – RISNJAK

Naziv operacije: Zajednički sustav održivog upravljanja vodnim resursima nacionalnih parkova Škocjanske jame i Risnjak i njihovih priljevnih područja

Trajanje operacije: 18.12.2013. – 17.03.2014.

Projekt „Škocjan – Risnjak“ odobren je u okviru 3. poziva za dostavu prijedloga projekata OP IPA SI – HR 2007-2013. Vodeći partner projekta je Park Škocjanske jame (Slovenija) uz projektne partnere Znanstvenoistraživački centar SAZU – Institut za istraživanje krša u Postojni i Geološki zavod Slovenije sa slovenske strane te Nacionalni park Risnjak, Geotehnički fakultet Varaždin i grad Delnice sa hrvatske strane.

Najznačajniji prekogranični ciljevi projekta su postizanje efikasne i koordinirane suradnje javnosti s obje strane granice kako bi neprestano vršile napore za zaštitu vodnih resursa, poboljšanje ekološke svijesti o značenju vodnih resursa na prekograničnom području i jačanje svijest o potrebi za uspostavljanjem prekograničnih vodozaštitnih zona te omogućavanje uspješnog razvoja korištenja prekograničnog prostora sa smanjenim rizikom za vodne resurse.

Neke od aktivnosti koje će se izvesti u sklopu Projekta su:

  • analiza dostupnosti podataka o vodnim resursima i o primjerima dobre prakse integralnog upravljanja tim resursima
  • speleološko kartiranje izvora Kupe
  • idejni projekt kanalizacije Crni Lug
  • pokus trasiranja na Snežniku
  • zajednička metodologija validacije održivosti upravljanja vodama sa uputom za nalaženje, ažuriranje i razmjenu podataka
  • zajedničko obrazovno gradivo o vodnim resursima na prekograničnom području
  • sintezni izvještaj o potencijalu i ugroženosti vodnih resursa na prekograničnom području
  • zajednički projekt upoznavanja tematike za programe osnovnih i srednjih škola
  • razmjena studenata i predavača
  • tematska publikacija za širu javnost

Više informacija o projektnim partnerima možete saznati na njihovim internetskim stranicama:

Skip to content