Geologija

Jeste li znali?

Ptice

Ukupno je na području Nacionalnog parka Risnjaka i njegovoj užoj okolici do sada zabilježeno 114...

Ris

Ris je vjerojatno najrjeđa i najskrivenija zvijer koja obitava u Europi. Samo rijetki lovci ili...

Geografski ili geotektonski prostor Nacionalnog parka Risnjak pripada sustavu dinarskih planina koji predstavlja prirodnu vezu između Alpa i planina Balkana. To je izrazito krški predjel s vrlo specifičnim eološkim, geomorfološkim i hidrološkim osobinama. Prostor Nacionalnog parka ima složenu strukturu karbonatnih stijena čije formiranje datira od paleozoika do kvartara.

Najstarije stijene iz paleozoika nalaze se u gornjem toku Krašičevice i dijelu doline rijeke Kupe. Stijene iz trijasa nalaze se na srednjim nadmorskim visinama oko Leske, Bele Vodice i Biljevine. Mlađe stijene iz trijasa i jure nalaze se na višim predjelima planina Risnjak i Snježnik.

Reljef Nacionalnog parka karakteriziraju brojne krške osobine, kao što su suhe livade, jame ponornice, duboke špilje i polja u kršu, koje su rezultat klimatskih i hidroloških utjecaja. Prostor oko planina Risnjak i Snježnik predstavlja tipični pošumljeni visoki krš u Europi.

Planinski masivi Risnjak i Snježnik predstavljaju prirodni most između Alpa i dinarskih planina te se stoga smatraju značajnim ekološkim koridorom za biljke kao i za velike zvijeri, smeđeg medvjeda, vuka i risa.

Skip to content