Siječanj 11, 2023
Volonterska akcija

5. siječnja 2023. održana je volonterska akcija u NP Risnjak- izviđači predvođeni Udrugom skauta Bjelovar uz vodstvo djelatnika Nacionalnog parka proveli su akciju čišćenja vodotoka od Biljevine do Razloškog Okruga i akciju uklanjanja paprati uz Poučnu stazu Leska u svrhu sprječavanja sukcesije livadnih površina.
Edukativni karakter volonterske djelatnosti omogućio je učesnicima da se upoznaju sa specifičnošću područja, ali i izazovima sa kojima se Nacionalni park svakodnevno susreće.

Skip to content